FOTBALLSKOLE 2020

Postet av Orstad IL den 26. Mai 2020

Orstad IL inviterer jenter og gutter i alderen 7 – 14 år til Tine fotballskole like før skolestart.


Onsdag 12, torsdag 13, og fredag 14 august. 


Vi starter kl. 11.00 og holder på til ca. klokken 15.00 onsdag og torsdag. Fredag slutter vi ca kl 14.


Fotballskolen inneholder tekniske øvelser, kampsituasjoner og

øvelser for de ulike fotballmerkene.


Instruktører fra Orstad IL.


Hver spiller må ha med seg egen ball som er merket med navn,

matpakke, leggbeskyttere, drikkeflaske og treningsklær etter været.


På fredagen avslutter vi med pizza og brus .


Påmelding innen søndag 28. juni til: annette.aarsland@gmail.com
Ved påmelding må du oppgi navn, fødselsår og kontaktinformasjon til forelder/foresatt pluss ev allergier.


Pris pr. deltaker er kr. 500,-


I fjor hadde vi rekord deltakelse på fotballskolen – håper du har lyst å melde deg på.


Orstad idrettslag

v/ fotballgruppa 0 Kommentar

Norsk idrett med veileder mot vold og trusler i idretten

Postet av Orstad IL den 8. Mar 2020

Norsk idrett med veileder mot vold og trusler i idretten

Norsk idrett står samlet om å ta et felles grep mot vold og trusler i idretten. Derfor har nå Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norges Fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet, laget en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

De tre viktigste tiltakene for å få redusert vold og trusler i idretten er:

1 Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.

2. Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes.

3. Veilederen for håndtering av vold og trusler gir alle idrettslag råd om hvordan saker skal håndteres.
 


Les mer på idrettsforbundet sine nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norsk-idrett-med-veileder-mot-vold-og-trusler-i-idretten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Norsk%20idrett%20med%20veileder%20mot%20vold%20og%20trusler%20i%20idretten&utm_content=Norsk%20idrett%20med%20veileder%20mot%20vold%20og%20trusler%20i%20idretten+94191


0 Kommentar

Innkalling til Årsmøte 2019 Orstad idrettslag 13. februar 2020 kl. 19.00, Orstadhuset

Postet av Orstad IL den 6. Jan 2020

1. Godkjenne de stemmeberettigete


2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden


3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen


4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger


5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand


6. Behandle forslag og saker

    

7. Fastsette medlemskontingent 


8. Vedta idrettslagets budsjett


9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan


10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder

    b) Styremedlemmer og varamedlem

    c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

    d) To revisorer.

    e) Representanter til utvalg, råd og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

    f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 31.01.2020 til Torill Aasland – leder@orstad.no


0 Kommentar

Byttebu på Orstad

Postet av Orstad IL den 6. Jan 2020

Då e «byttebuå» på plass. Du finner den ved heisen i under etasjen i Orstadhuset.
Her kan du legge fra deg pent brukte klær og utstyr slik andre kan få nytte av det.
Ser du noe som du aller andre i familien din kan bruke er det lov å ta med seg hjem.

Det er viktig at det som legges her er heilt, reint og i brukbar stand.


0 Kommentar

Folkemøte for ungdom og foreldre om ungdomsmiljø og rusmidler

Postet av Orstad IL den 22. Des 2019

 

NNPF, Klepp kommune, No Limitation og dei politiske partiene i Klepp inviterer til folkemøte.

Program:
- ungdom og rus i Klepp v/politikontakt Asgeir Jakobsen
- myter og fakta v/NNPF
- «Bry deg» v/NNPF
- Narkotika dreper! v/ No Limitation

Arrangementet er gratis.
Påmelding på mail til:
https://response.questback.com/hyre/22januar2020

Håper dere vil sette av noen timer til et viktig tema denne kvelden.
Ta med ungdommen og kom.  0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline