Innkalling til Årsmøte 2019 Orstad idrettslag 13. februar 2020 kl. 19.00, Orstadhuset

Postet av Orstad IL den 6. Jan 2020

1. Godkjenne de stemmeberettigete


2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden


3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen


4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger


5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand


6. Behandle forslag og saker

    

7. Fastsette medlemskontingent 


8. Vedta idrettslagets budsjett


9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan


10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder

    b) Styremedlemmer og varamedlem

    c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

    d) To revisorer.

    e) Representanter til utvalg, råd og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

    f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 31.01.2020 til Torill Aasland – leder@orstad.no


0 Kommentar

Byttebu på Orstad

Postet av Orstad IL den 6. Jan 2020

Då e «byttebuå» på plass. Du finner den ved heisen i under etasjen i Orstadhuset.
Her kan du legge fra deg pent brukte klær og utstyr slik andre kan få nytte av det.
Ser du noe som du aller andre i familien din kan bruke er det lov å ta med seg hjem.

Det er viktig at det som legges her er heilt, reint og i brukbar stand.


0 Kommentar

Folkemøte for ungdom og foreldre om ungdomsmiljø og rusmidler

Postet av Orstad IL den 22. Des 2019

 

NNPF, Klepp kommune, No Limitation og dei politiske partiene i Klepp inviterer til folkemøte.

Program:
- ungdom og rus i Klepp v/politikontakt Asgeir Jakobsen
- myter og fakta v/NNPF
- «Bry deg» v/NNPF
- Narkotika dreper! v/ No Limitation

Arrangementet er gratis.
Påmelding på mail til:
https://response.questback.com/hyre/22januar2020

Håper dere vil sette av noen timer til et viktig tema denne kvelden.
Ta med ungdommen og kom.  0 Kommentar

Info om byttebu i Orstadhuset

Postet av Orstad IL den 15. Des 2019

Frå januar 2020 vil OIL opprette ei byttebu i Orstadhuset. Under trappa nede, ved heisen, så vil det bli sett opp hyller der ein kan legge att sko, leggskinn/anna utstyr og pent brukt treningstøy som ikkje lengre passar. I staden for at utstyr som er for lite blir kasta, kan ein gi dette vidare – og kanskje finne noko til ungane som passar. 


Det er viktig at det som blir sett igjen her er heilt, reint og i brukbar stand, slik at det ikkje blir ein søppelplass for øydelagt utstyr.0 Kommentar

Kunngjøring av vinnere i årets julelotteri

Postet av Orstad IL den 15. Des 2019

Trekning loddbøker 2019

Gavekort 1000 kr

- Endre Vigre 93054711

Gavekort 700 kr

- Elisabeth Hjellestad 97945274

Gavekort 500 kr

- Bjørg Reidun Hafsøe 90172686

- Tarjei Kristiansen 41282296

- Bjørg og Jan Arild Seldal 93604069

- Are Haukå 92451443

- Olaug og Arne Ove Teigen 40021848

- Ida Helen Bjerk 41791835

- Helge Kallestein 48119459

- Ragnhild Solvang Hellestø 91100138

Gavekort 400 kr

- Aron Sande 46453042

- Anita Ueland 97773276

- Ingeborg Ravndal 41236275

- Camilla Glosli Fiskebekk 93031809

- Tobias Haga 98415948

Gavekort 300 kr

- Olbjørg Rame 98665699

- Fam Lura 90278118

- Olaug Skartland 48015908

- Unni Sirevåg Lende 97076736

- Nora Nerheim Husveg 452500358

- Jone Aasland 90035646

- Anders Lodden 90057155

Gavekort 200 kr

- Klara Rosland 99235129

- Aina Tengesdal 92887834.

Gavekort de som har solgt 2 eller flere loddbøker på 500 kr

- Trym S. Moi

- Sol Mailen Starrfeldt


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline