Innkalling til Årsmøte 2020 for Orstad idrettslag 22. mars 2021 kl. 19.00, Orstadhuset

Postet av Orstad IL den 22. Feb 2021

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder og nestleder.
  2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 08.03.2021 til Torill Aasland – leder@orstad.no


0 Kommentar

Julelotteri 2020

Postet av Orstad IL den 8. Des 2020

Trekning av årets julelotteri er gjennomført. Gevinster kan hentes i  Orstadhuset onsdag 9.12 mellom kl. 17.30-18.00.

Dersom du gjenkjenner navn på vinnere setter vi stor pris på om du gir beskjeden videre. Dersom vinner av gavekortet ikke har mulighet til å hente selv, er det fint om loddselger kan hente på deres vegne. (Vi har alle navn og telefonnummer tilgjengelige).

På tross av koronasituasjonen var det i år rekordmange som har solgt to, eller flere loddbøker – bra jobba :-)0 Kommentar

Nytt tilbud på Orstad

Postet av Orstad IL den 21. Okt 2020

Barn og unge i alderen 9 – 14 år ønskes velkommen til TIA – tilrettelagt og inkluderende allidrett – hver torsdag kl. 18 – 19 i Orstadhuset.

Fokusområder er øvelser knyttet til balanse, styrke og koordinasjon. Ellers vektlegges glede, vennskap, lek, mestring og øving på fysiske og sosiale ferdigheter.


0 Kommentar

Informasjon om TV-aksjonen 2020

Postet av Orstad IL den 5. Okt 2020

TV-aksjonen 2020 går til WWF og deres arbeid for å bekjempe plast i havet. Årets aksjon blir heildigital, og alle som vil kan opprette sin egen digitale bøsse på https://blimed.no! Selve aksjonsdagen er 18.oktober, men innsamlingen kan starte 5. oktober. Det er veldig enkelt, og man kan dele bøssen i alle sine sosiale nettverk! Alle tidligere bøssebærere på Orstad vil få en e-post med informasjon om hvordan årets aksjon blir. #tvaksjonen#ethavavmuligheter

På Orstad IL si Facebook-side ligger det lenke til arrangementet, som foregår fra 5. oktober til 18. oktober: https://www.facebook.com/events/3338124426223318 

Kontaktperson for TV-aksjonen på Orstad er Kamilla Eikrem Nordmark, tlf. 99 52 31 89. Alle tidligere bøssebærere har fått e-post med informasjon om hvordan det blir i Dersom det er spørsmål vedr. aksjonen, eller hvordan bli digital bøssebærer - sjekk på https://blimed.no
0 Kommentar

FOTBALLSKOLE 2020

Postet av Orstad IL den 26. Mai 2020

Orstad IL inviterer jenter og gutter i alderen 7 – 14 år til Tine fotballskole like før skolestart.


Onsdag 12, torsdag 13, og fredag 14 august. 


Vi starter kl. 11.00 og holder på til ca. klokken 15.00 onsdag og torsdag. Fredag slutter vi ca kl 14.


Fotballskolen inneholder tekniske øvelser, kampsituasjoner og

øvelser for de ulike fotballmerkene.


Instruktører fra Orstad IL.


Hver spiller må ha med seg egen ball som er merket med navn,

matpakke, leggbeskyttere, drikkeflaske og treningsklær etter været.


På fredagen avslutter vi med pizza og brus .


Påmelding innen søndag 28. juni til: annette.aarsland@gmail.com
Ved påmelding må du oppgi navn, fødselsår og kontaktinformasjon til forelder/foresatt pluss ev allergier.


Pris pr. deltaker er kr. 500,-


I fjor hadde vi rekord deltakelse på fotballskolen – håper du har lyst å melde deg på.


Orstad idrettslag

v/ fotballgruppa 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline