Julegrantenning 4.12

Postet av Orstad IL den 30. Nov 2022

Kom i julestemning når vi tenner julegrana på Orstad 4.12.
Det kommer flinke forsangere fra Frøyland og Orstad Soulchildren.

Oppvisning av turngrupper inne i hallen 

Gratis gløgg og pepperkaker.
Salg av grøt og saft.

Nissen kommer med overraskelse til barna. Pølsefest

Postet av Orstad IL den 24. Okt 2022

Orstad Idrettslag

 inviterer 

til pølsefest i anledning avslutning

av sesongen 2022.

 


Torsdag 3. november 2022

Kl 17-18.15

G/J 2017

  G/J 2016

  G/J 2015

     G 2014

     G 2013

    J 2013


Gratis pølser og brus til spillere. 

Salg av pølser og brus til søsken og foresatte. 

            Gratis Kaker og kaffe til alle.

 

VELKOMMEN TIL SPILLERE, SØSKEN OG FORESATTE

I ORSTADHUSETFOTBALLSKOLE 2022

Postet av Orstad IL den 8. Mai 2022

Orstad IL inviterer jenter og gutter i alderen 7 – 14 år til Tine fotballskole like før skolestart.


I år blir fotballskolen på fredag 12, lørdag 13, og søndag 14 august. 


Fredag fra kl 15-18, lørdag kl 11-15 og søndag kl 11-14.30.


Fotballskolen inneholder tekniske øvelser, kampsituasjoner og 

øvelser for de ulike fotballmerkene. 


Instruktører fra Orstad IL. 


Hver spiller må ha med seg egen ball som er merket med navn,

matpakke, leggbeskyttere, drikkeflaske og treningsklær etter været.


På søndagen avslutter vi med pizza og brus . 


Påmelding innen søndag 26. juni til: fotball@orstad.no
Ved påmelding må du oppgi navn, fødselsår og kontaktinformasjon til forelder/foresatt pluss ev allergier.


Pris pr. deltaker er kr. 500,- betales inn på kontonr. 3290 07 78790. 

Betaling ved påmelding.


Orstad idrettslag
v/fotballgruppa 
Innkalling til Årsmøte 2021 for Orstad idrettslag

Postet av Orstad IL den 16. Jan 2022

Innkalling til Årsmøte 2021 for Orstad idrettslag  


15. februar 2022 kl. 19.00, Orstadhuset


1. Godkjenne de stemmeberettigete
 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 

6. Behandle forslag og saker
                                                                                                                                                                        

7. Fastsette medlemskontingent
 
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 

10. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder og nestleder.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 01.02.2022 til Torill Aasland – leder@orstad.noJulelotteri 2021

Postet av Orstad IL den 8. Des 2021

Vinnere av julelotteri 2021. Alle gevinstene er gavekort på fra Jærhagen.


Norunn Huseveg 1000 kr

Torbjørn Bore Johnsen 700 kr

Emile Øbverland 500 kr

Verionica Bjerkås 500kr

siv og Kai Kvilstad 500 kr

Susann S.Å 500 kr

Arild Oftedal 500 kr

Leiv O Øyen 500 kr

Bente Tupplin 500 kr

Rasmus Mellemstrand 500 Kr

Tone og Svein Olav Hegdal 500 kr

Frida Salte 500 kr

Bente Særigstad 500 kr

Siri Kyllingstad 400 kr

Åsne Kvål 400 kr

Magne Øverland 300 kr

Sondre Watne 300 kr

Gustav R Kyllingstad 300 kr

Helga Eide Norgås 300 kr

Levin Refsnes Voll 300 kr

Mathea Knudsen 300 kr

Aleksander Anfinsen 200 kr

Bjørn Ertevåg 300 kr

Tone Helland 300 kr

Leidulf Prestegård 200 kr

Else Tu Maudal 200 krGevinster for salg av mer enn to loddbøker:

Frøya Øyen 500 kr

Liam T Aamodt 500 kr.Kontakt Ruth Fuglestad 97158704, for å avtale henting av premie.