Årsmøte 2015

Årsmøte 2015


Arrangør: Orstad IL

Tid


Alle medlemmer i Orstad idrettslag inviteres til årsmøte.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer og varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til utvalg, råd og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 10. februar 2016 til Sigrun Hetland - sigrun.hetland@gmail.com


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.