Ønsker du å bli medlem av Orstad idrettslag?


Du melder deg selv/dine barn inn via Spond Club: https://club.spond.com/landing/signup/orstadil/form/BC90A93233754C2B9561996CF796E5D5

For gjeldende kontingentsatser se http://www.orstad.no/p/6759/kontigent

Har du spørsmål vedr. medlemsskap i Orstad idrettslag kontakt medlem@orstad.no