Ønsker du å bli medlem av Orstad idrettslag?


Du melder deg selv/dine barn inn via Norges idrettsforbund og Min idrett: https://medlemskap.nif.no/24513

For gjeldende kontingentsatser se http://www.orstad.no/p/6759/kontigent

Har du spørsmål vedr. medlemsskap i Orstad idrettslag kontakt medlem@orstad.no