Inkluderende og tilrettelagt allidrett (ITA)


Ønsker du mer informasjon om ITA, send e-post til ita@orstad.no

Se gruppen sine treningstider her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-E3cqgmHcIPQSA6UukAX6zqxf0pS2AgO/edit#gid=1830061707