Politiattest


For generelle bestemmelser om politiattest så ligger det informasjon på NIF sine nettsider her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi...

Rutiner for politiattest Orstad Idrettslag


Alle som er trenere og lagledere i Orstad Idrettslag skal vise frem politiattest til den i styret som er ansvarlig for å registrere disse. I dag er det Sigrun Hetland


Når du mottar forespørsel om politiattest gjøres følgende.


  1. Fyll ut navn og personnummer på vedlegget du fikk tilsendt - eller klikk på linken her: https://drive.google.com/file/d/1V0aN_CdyqltRWFXDiWjKx28Fw1amuJcL/view  NB - denne må skrives ut. Når navn og personnummer (evt underskrift for de som er under 18 år) er fylt ut tar du et bilde/pdf/skanner av den og lagrer. 

  2. Gå til følgende side https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/ Her trykker du på Søknadslinken. NB - du trenger Bank ID for elektronisk søknad. 

  3. Når du har logget på med din Bank ID, skriver du inn kontaktinformasjonen samt fyller inn formål (Frivillige organisasjoner på begge to).

  4. Trykk så på send søknad


Etter ca to uker mottar du en politiattest. Denne må snarest vises til Sigrun Hetland (Blåmeisvegen 9). Det holder ikke å vise den til noen andre i styret. I utgangspunktet skal den bare vises. For å forenkle det kan den sendes som bilde på mail (sigrun.hetland@gmail.com) eller på telefon (99561784). 


Idrettslaget har ikke lov å oppbevare disse attestene. Dersom du sender de på telefon eller mail så er du selv ansvarlig for evt elektroniske spor osv som legges igjen.


All behandling av politiattester er konfidensielt. Det betyr at det i styret er kun ansvarlig for politiattester, samt evt varaperson som skal ha oversikt og behandle dette. 


NB - alle må ha vist frem politiattest før de kan starte opp som trener/lagleder i Orstad Idrettslag.Mvh

Styret Orstad Idrettslag