Rutine / huskeliste for når lag legges ned 
 

Trener/lagleder kontakte sportslig leder eller fotballansvarlig (fotball@orstad.no) i idrettslaget for å undersøke om det skal inngås dialog med andre lag i klubben vedr. mulig sammenslåing eller eventuelt samarbeid med Frøyland IL.
 
Når et lag legges ned skal følgende leveres tilbake til klubben ved materialforvalter (materialforvalter@orstad.no) umiddelbart:
 - drakter
 - baller og alt annet utstyr laget har benyttet (eks. vester, kjegler, medisinveske)
 - nøkkel til ballrom