Julelotteri 2021

Postet av Orstad IL den 8. Des 2021

Vinnere av julelotteri 2021. Alle gevinstene er gavekort på fra Jærhagen.


Norunn Huseveg 1000 kr

Torbjørn Bore Johnsen 700 kr

Emile Øbverland 500 kr

Verionica Bjerkås 500kr

siv og Kai Kvilstad 500 kr

Susann S.Å 500 kr

Arild Oftedal 500 kr

Leiv O Øyen 500 kr

Bente Tupplin 500 kr

Rasmus Mellemstrand 500 Kr

Tone og Svein Olav Hegdal 500 kr

Frida Salte 500 kr

Bente Særigstad 500 kr

Siri Kyllingstad 400 kr

Åsne Kvål 400 kr

Magne Øverland 300 kr

Sondre Watne 300 kr

Gustav R Kyllingstad 300 kr

Helga Eide Norgås 300 kr

Levin Refsnes Voll 300 kr

Mathea Knudsen 300 kr

Aleksander Anfinsen 200 kr

Bjørn Ertevåg 300 kr

Tone Helland 300 kr

Leidulf Prestegård 200 kr

Else Tu Maudal 200 krGevinster for salg av mer enn to loddbøker:

Frøya Øyen 500 kr

Liam T Aamodt 500 kr.Kontakt Ruth Fuglestad 97158704, for å avtale henting av premie.
Orstad idrettslag inviterer til pølsefest i anledning avslutning av fotballsesongen 2021

Postet av Orstad IL den 26. Okt 2021

Onsdag 17.11.2021, Orstadhuset

 

Kl. 17.00 – 18.00

2015-2014-2013

Kl. 18.30 – 19.30

2012-2011-2010-2009-2008

 

Gratis pølser og brus til alle spillere.
 Salg av pølser og brus til søsken og foresatte.

Kaker og kaffe/te til alle.

 

Velkommen til spillere, foresatte og søsken. Ny avtale for OIL treningsklær

Postet av Orstad IL den 7. Okt 2021

Trenger du å fornye OIL treningsklær kolleksjonen?
Ta en tur til Sport 1 på Jærhagen og de hjelper deg.
Fotballskole 2021

Postet av Orstad IL den 13. Mai 2021

Orstad IL inviterer jenter og gutter i alderen 7-14 år til Tine fotballskole like før skolestart.

Mandag 16, tirsdag 17, og onsdag 18. august.

Vi starter kl 11.00 og holder på til ca 15.00 mandag og tirsdag. Onsdag slutter vi ca 14.00.

Fotballskolen inneholder tekniske øvelser, kampsituasjoner og øvelser for de ulike fotballmerkene.

Instruktører fra Orstad IL.

Hver spiller må ha med seg egen ball som er merket med navn, matpakke, leggbeskyttere, drikkeflaske og treningsklær etter været.

På onsdagen avslutter vi med pizza og brus.

Påmelding innen søndag 27.juni til: fotball@orstad.no.Ved påmelding må du oppgi navn, fødselsår og kontaktinformasjon til forelder/foresatt pluss evt allergier.

Pris pr deltaker er kr 500,- betales inn på kontonr. 3290 07 78790. Betaling ved påmelding.

Håper du har lyst å melde deg på.

Orstad IL
v/fotballgruppa
Innkalling til Årsmøte 2020 for Orstad idrettslag 22. mars 2021 kl. 19.00, Orstadhuset

Postet av Orstad IL den 22. Feb 2021

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder og nestleder.
  2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 08.03.2021 til Torill Aasland – leder@orstad.no