Vinnere av Julelotteriet

Postet av Orstad IL den 8. Des 2022

ORSTAD IL JULELOTTERI 2022


Årets vinnere av ALTIETT gavekort:

200 kr
Torill P. Mørch

300 kr
Arne Friestad
Randi Sele
Ole Anders Johnsplass
Ørjan K.
Arild Egholm
Lene Jøntvedt
Line Marie Johannesen

400 kr
Sigurd Høiland
Siv Kvilstad
Kjetil Nordmark
Cato Kristiansen
Siv Helene Skjæveland

500 kr
Anders Orstad
Hanne Sissel Bekkeheien
Karsten Hermansen
Martin L. Hodne
Wenche Lima
Andreas og B. Laugaland
Ellen Sofie Bjørkli
Eimund Fosse
Johnny Bjerga
Hege Hopen

700 kr
Haldis Håland

1000 kr
Andre H. Jakobsen


Vinnere av gavekort på kr. 500,- for å ha solgt to eller flere loddbøker:
Sondre Olerud Skartland
Helle Håland


Trekning foretatt 1.12.22

Julegrantenning 4.12

Postet av Orstad IL den 30. Nov 2022

Kom i julestemning når vi tenner julegrana på Orstad 4.12.
Det kommer flinke forsangere fra Frøyland og Orstad Soulchildren.

Oppvisning av turngrupper inne i hallen 

Gratis gløgg og pepperkaker.
Salg av grøt og saft.

Nissen kommer med overraskelse til barna. 
Pølsefest

Postet av Orstad IL den 24. Okt 2022

Orstad Idrettslag

 inviterer 

til pølsefest i anledning avslutning

av sesongen 2022.

 


Torsdag 3. november 2022

Kl 17-18.15

G/J 2017

  G/J 2016

  G/J 2015

     G 2014

     G 2013

    J 2013


Gratis pølser og brus til spillere. 

Salg av pølser og brus til søsken og foresatte. 

            Gratis Kaker og kaffe til alle.

 

VELKOMMEN TIL SPILLERE, SØSKEN OG FORESATTE

I ORSTADHUSET
FOTBALLSKOLE 2022

Postet av Orstad IL den 8. Mai 2022

Orstad IL inviterer jenter og gutter i alderen 7 – 14 år til Tine fotballskole like før skolestart.


I år blir fotballskolen på fredag 12, lørdag 13, og søndag 14 august. 


Fredag fra kl 15-18, lørdag kl 11-15 og søndag kl 11-14.30.


Fotballskolen inneholder tekniske øvelser, kampsituasjoner og 

øvelser for de ulike fotballmerkene. 


Instruktører fra Orstad IL. 


Hver spiller må ha med seg egen ball som er merket med navn,

matpakke, leggbeskyttere, drikkeflaske og treningsklær etter været.


På søndagen avslutter vi med pizza og brus . 


Påmelding innen søndag 26. juni til: fotball@orstad.no
Ved påmelding må du oppgi navn, fødselsår og kontaktinformasjon til forelder/foresatt pluss ev allergier.


Pris pr. deltaker er kr. 500,- betales inn på kontonr. 3290 07 78790. 

Betaling ved påmelding.


Orstad idrettslag
v/fotballgruppa 

Innkalling til Årsmøte 2021 for Orstad idrettslag

Postet av Orstad IL den 16. Jan 2022

Innkalling til Årsmøte 2021 for Orstad idrettslag  


15. februar 2022 kl. 19.00, Orstadhuset


1. Godkjenne de stemmeberettigete
 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 

6. Behandle forslag og saker
                                                                                                                                                                        

7. Fastsette medlemskontingent
 
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 

10. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder og nestleder.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 01.02.2022 til Torill Aasland – leder@orstad.no