Årsmøte 2022

Postet av Orstad IL den 2. Jan 2023

Innkalling til Årsmøte 2022 for Orstad idrettslag  
16. februar 2023 kl. 19.00, Orstadhuset
 

1. Godkjenne de stemmeberettigete
 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 

6. Behandle forslag og saker
                                                                                                                                                                         

7. Fastsette medlemskontingent
 
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 

10. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder og nestleder.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

 

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 1.02.2023 til Torill Aasland – leder@orstad.no
Venners venner fest

Postet av Orstad IL den 2. Jan 2023

Orstad idrettslag har gleden av å invitere til venners venner fest lørdag 11. februar 2023 kl. 19.00 i OrstadHuset.

Varm mat serveres kl. 19.30, og det blir live musikk litt senere på kvelden.

Salg av øl, vin, cider­ og mineralvann. I baren betales det med Vipps.
 
Meld deg på før 21. jan. og få early bird pris pr. person til kr. 300,-
Pris pr. person etter 21. jan. er kr. 350,-
 

Påmelding ved betaling til kontonummer 3290 07 78790 - merk innbetalingen med OIL Venners venners fest og navn eller på  VIPPS (77623 Orstad idrettslag – benytt kategorien «Venners – venners – fest». Betaler du for flere personer må navn på alle påmeldte oppgis.
 
 På grunn av skjenkebevilling er det ikke lov å nyte medbrakt alkohol. Aldersgrense 18 år.
 

Lurer du på noe i forbindelse med festen - ring/send sms til
 Helen Bekkeheien – 986 67 816.

 

Orstad idrettslag
  v/ arrangementskomiteèn