Innkalling til Årsmøte 2017 22. februar kl. 19.00, Orstadhuset

Postet av Orstad IL den 15. Jan 2018

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder
b. Styremedlemmer og varamedlem
c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d. To revisorer.
e. Representanter til utvalg, råd og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 8. februar 2018 til Torill Aasland – leder@orstad.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.