Innkalling til Årsmøte 2020 for Orstad idrettslag 22. mars 2021 kl. 19.00, Orstadhuset

Postet av Orstad IL den 22. Feb 2021

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder og nestleder.
  2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 08.03.2021 til Torill Aasland – leder@orstad.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.