Årsmøte 2022

Postet av Orstad IL den 2. Jan 2023

Innkalling til Årsmøte 2022 for Orstad idrettslag  
16. februar 2023 kl. 19.00, Orstadhuset
 

1. Godkjenne de stemmeberettigete
 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 

6. Behandle forslag og saker
                                                                                                                                                                         

7. Fastsette medlemskontingent
 
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 

10. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder og nestleder.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

 

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig innen 1.02.2023 til Torill Aasland – leder@orstad.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.